Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Белица
Област Благоевград
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 8048
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 98
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 5738
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 5738
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 5738
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 403
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 5335

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2976
2.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"370
3.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"63
4.Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"61
5.Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА":
1096
6.Политическа партия "АТАКА"37
7.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"128
8.Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"153
9.Надежда Иванова Павлова-Коджабашева
Инициативен комитет
134
10.Хюсеин Сали Кьоров
Инициативен комитет
317