Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Банско
Област Благоевград
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 19
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 19
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 11189
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 28
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 7798
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 2
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 1
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 7585
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 7585
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 616
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 6969

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ГЕРБ"662
2.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"132
3.Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"361
4.Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"85
5.Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"296
6.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"350
7.Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"199
8.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"76
9.Коалиция "ПРОМЯНА ЗА ДОБРИНИЩЕ":
476
10.Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"189
11.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"202
13.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"429
14.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"134
15.Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"518
16.Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"341
17.Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"354
18.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"2
19.Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"751
20.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"806
21.Политическа партия "АТАКА"174
23.Георги Димитров Юнчов
Инициативен комитет
125
25.Мария Георгиева Маламова
Инициативен комитет
187
26.Михаил Андреев Златев
Инициативен комитет
120