Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

014000039