Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

013300053 013300054