Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

013300082 013300083