Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

013300080 013300081