Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
1Тодор Василев Градешлиев
Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
2Андон Димитров Великов
Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
6Пламен Драганов Мерджанов
Политическа партия "АТАКА"
10Лена Парушева Йорданова
Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
12Христо Любомиров Желев
Предизборна коалиция "Д-р Желев и Новото време - съюз за обновена и етнически обединена община":
"БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "НОВОТО ВРЕМЕ"
15Христо Русев Киров
Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел":
"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
20Младен Маринов Русев
Политическа партия "ГЕРБ"
25Паруш Куртев Неделчев
Инициативен комитет Паруш Куртев Неделчев
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Тодор Василев Градешлиев
 2. Катя Стойнева Барулова
 3. Мария Лазарова Градешлиева
 4. Галя Георгиева Недева
 5. Пенка Димитрова Кирова

2. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"

 1. Андон Димитров Великов
 2. Христо Михнев Колев
 3. Николай Иванов Дончев
 4. Стефан Йорданов Иванов
 5. Ангел Хиндов Огнянов
 6. Добри Петров Балабанов
 7. Славяна Цонкова Дончева
 8. Мариана Илиева Рашева
 9. Живко Матеев Лъсков
 10. Иванка Иванова Михайлова
 11. Тодор Стефанов Рашев
 12. Събка Николова Николова

3. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП)

 1. Димитър Стефанов Бойчев
 2. Жени Славчева Кирова
 3. Владимир Христов Михалев
 4. Марийка Петрова Пенева
 5. Живко Денчев Косев
 6. Мария Панайотова Козарова

4. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Лъчезар Димитров Темелков
 2. Марияна Евтимова Куцарова
 3. Живко Няголов Тодоров
 4. Николай Върбанов Милчев
 5. Кремена Иванова Стефанова
 6. Хрисимир Весков Христов
 7. Миролюб Желязков Мавродиев
 8. Георги Диамандиев Георгиев
 9. Детелина Димова Адамова
 10. Красимир Георгиев Куцаров
 11. Хабил Мустафов Алиосманов
 12. Галина Веселинова Карабекирова
 13. Межнум Мустафов Алиосманов
 14. Доротея Веселинова Карабекирова
 15. Кънчо Димов Куцаров
 16. Катя Куртева Асенова
 17. Курти Христов Чапкънов
 18. Любен Русев Джибеков

6. Политическа партия "АТАКА"

 1. Христо Иванов Димитров
 2. Пламен Драганов Мерджанов
 3. Екатерина Василева Дончева-Лазарова
 4. Георги Георгиев Попов
 5. Маргаритка Димитрова Михова
 6. Пенчо Стефанов Чапанов
 7. Никола Иванов Люцканов
 8. Диана Иванова Дончева
 9. Анка Георгиева Сивова
 10. Иван Иванов Карагеоргиев
 11. Галина Драганова Николова
 12. Георги Атанасов Георгиев
 13. Иван Енев Петров
 14. Емануил Иванов Михайлов

7. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Димитър Иванов Димитров
 2. Хюсеин Хамзов Дурасов
 3. Венко Василев Каварджиков
 4. Мария Иванова Георгиева
 5. Манол Асенов Христов
 6. Ивайло Георгиев Танков
 7. Шенгюл Хасанова Коджаахмед
 8. Димчо Събев Димов
 9. Мустафа Шабан Авджъ
 10. Касим Шерифов Ибрямов

9. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"

 1. Виктор Михайлов Кончев
 2. Димка Величкова Влашева
 3. Любомир Кирилов Кончев
 4. Любомир Георгиев Кончев

10. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

 1. Гергана Димитрова Маринова
 2. Господин Иванов Ганчев
 3. Лена Парушева Йорданова
 4. Станка Николова Пенева
 5. Ганди Георгиев Стоянов
 6. Илия Митков Асенов
 7. Исмаил Кязъмов Чобанов
 8. Радостин Куртев Чапкънов

11. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)

 1. Радослав Ангелов Демирев
 2. Сашо Митков Москов
 3. Милена Миткова Демирева

12. Предизборна коалиция "Д-р Желев и Новото време - съюз за обновена и етнически обединена община":
"БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "НОВОТО ВРЕМЕ"

 1. Христо Любомиров Желев
 2. Господин Атанасов Деливичев
 3. Добри Коев Димитров
 4. Текъ Исмаил Онбашъ
 5. Желязко Михайлов Иванов
 6. Диана Иванова Енчева-Илиева
 7. Мартин Савов Марчев
 8. Нина Иванова Железчева
 9. Христо Илиев Турянков
 10. Мустафа Алиев Мустафов

13. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Ненчо Костадинов Костов
 2. Събка Драганова Спасова

14. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Диан Ангелов Харизанов
 2. Кирил Николов Казаков
 3. Тодор Ангелов Андреев
 4. Садулла Халилов Дуралиев
 5. Асен Христов Чернев
 6. Добри Желев Тодоров
 7. Стефка Иванова Стойчева
 8. Стефан Савов Хрусанов
 9. Величко Димитров Тошев
 10. Самет Юкселов Тахиров
 11. Донка Христова Христова
 12. Димитър Василев Куцаров

15. Предизборна коалиция "Либерален съюз - Котел":
"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Мехмедали Зейнал Гази
 2. Веселина Андреева Камбурова
 3. Ахмед Халилов Келешев
 4. Хюсеин Исмаилов Башев
 5. Иван Николаев Димитров
 6. Хасан Али Кязъм
 7. Курти Илиев Колев
 8. Осман Ахмедов Османов
 9. Станю Славов Станев
 10. Таньо Асенов Боянов
 11. Джахит Мустафа Кобак
 12. Петко Антонов Иванов
 13. Христо Асенов Христов
 14. Хюсеин Хасанов Хасанов
 15. Камелия Димитрова Веселинова
 16. Фатме Халилова Сакалова
 17. Ширин Ахмед Балканлъ
 18. Неджми Осман Ахмед
 19. Стефан Димитров Давидков
 20. Петър Мирчев Петров
 21. Али Халилов Дурасов

16. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН"

 1. Зарка Димитрова Димитрова
 2. Васил Желязков Пенев
 3. Надя Колева Димова
 4. Антония Славова Лозанова
 5. Светлозара Савова Ковачева-Калайджиева
 6. Ганка Йорданова Абаджиева
 7. Наташа Анастасова Каринкова-Неделчева
 8. Мария Дончева Пенева
 9. Любка Койчева Баджакова
 10. Димо Коев Димитров

17. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Тодорка Михайлова Василева
 2. Мария Радославова Стоянова
 3. Димо Христев Христев
 4. Иван Иванов Русков
 5. Христо Иванов Шалев
 6. Жанета Василева Хъндърчева
 7. Русанка Асенова Моллова
 8. Керанка Пеева Робето
 9. Георги Стефанов Георгиев
 10. Жечка Цонева Кръстева
 11. Минчо Михайлов Карагеоргиев
 12. Алван Алиев Ашъков
 13. Стефка Христова Петрова
 14. Иван Железчев Иванов
 15. Али Хюсеинов Мусов

19. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

 1. Йовчо Делчов Георгиев
 2. Георги Пенев Георгиев

20. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Коста Димитров Каранашев
 2. Младен Маринов Русев
 3. Ивелина Иванова Батанова-Петрова
 4. Кольо Иванов Косев
 5. Петко Добрев Петков
 6. Тома Димов Пенков
 7. Тодор Атанасов Недялков
 8. Росен Живков Карабекиров
 9. Зарко Тодоров Киров
 10. Димитър Костов Балездров
 11. Валентин Тотев Бончев
 12. Капка Панчева Ганчева
 13. Симеон Кръстев Еров
 14. Йорданка Иванова Шалева
 15. Железчо Вичев Железчев
 16. Борислав Боянов Антонов
 17. Димитър Иванов Митков
 18. Пенка Иванова Пенкова
 19. Данаил Жечев Кънев
 20. Соня Петрова Добрева

21. Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"

 1. Цонко Иванов Дончев
 2. Анета Ангелова Перова
 3. Илиян Бойчев Бойдев
 4. Милена Василева Екова
 5. Бончо Николаев Георгиев
 6. Йоско Стоянов Маринов

22. Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"

 1. Иванка Русева Карабекирова
 2. Йордан Бойчев Бойчев
 3. Светослав Петров Аврамов
 4. Христо Стоилов Стойнов
Независими кандидати
Инициативен комитет Хасан Хамза Топчу

Хасан Хамза Топчу

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X