Области в България

Кандидатски листи

Кмет на община
Кандидат
1Александър Иванов Екимов
Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
3Иван Хараламбиев Иванов
Политическа партия "ГЕРБ"
4Георги Кирилов Георгиев
Коалиция "ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ (ДП, ЗНС)":
"ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
5Васил Любенов Илиев
Политическа партия "АТАКА"
14Тодор Йорданов Тодоров
Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"
15Станислав Петров Благов
Коалиция "ЗА СВИЩОВ (ССД, СДС, БЗНС, ЛИДЕР)":
"СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
25Ангел Йорданов Беляков
Инициативен комитет АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Общински съветници
Политически партии и
коалиции на политически партии

1. Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Александър Иванов Екимов
 2. Лилян Григоров Заранков
 3. Борислав Диманов Диманов
 4. Снежанка Димитрова Велева
 5. Марин Василев Маринов
 6. Иван Атанасов Тошев
 7. Васил Дафинов Василев

2. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Илдънай Адемов Ахмедов
 2. Филиз Сезгинова Фердинандова
 3. Рефет Алиев Юсеинов
 4. Назъм Мехмедов Мустафов
 5. Рефет Садулов Ибрамов

3. Политическа партия "ГЕРБ"

 1. Иван Хараламбиев Иванов
 2. Бисер Йорданов Кръстев
 3. Цветан Николов Марков
 4. Петър Йозов Петров
 5. Емил Дончев Михайлов
 6. Кристиян Василев Кирилов
 7. Мирослав Милков Ангелов
 8. Стефко Димитров Баросов
 9. Христо Михайлов Дочев
 10. Аспарух Бочев Стаменов
 11. Антон Ненчев Антонов
 12. Мирослав Михов Йорданов
 13. Мара Николаева Генова
 14. Ромил Иванов Георгиев
 15. Камен Василев Бориславов
 16. Тодорка Иванова Хубенова
 17. Елизавет Динков Моновски
 18. Кирил Йорданов Киров
 19. Кремена Александрова Стефанова
 20. Валентин Георгиев Янков
 21. Красимир Георгиев Костов
 22. Ангел Тодоров Копев
 23. Христо Добрев Христов
 24. Николай Ангелов Николаев
 25. Марин Колев Аврамов
 26. Димитър Костадинов Василев
 27. Александър Методиев Александров
 28. Стефка Петрова Георгиева-Михалева
 29. Кирил Андреев Костов

4. Коалиция "ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ (ДП, ЗНС)":
"ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

 1. Валери Георгиев Станиславов
 2. Здравко Цветанов Маринов
 3. Йордан Христов Георгиев
 4. Георги Кирилов Георгиев
 5. Мишо Иванов Георгиев
 6. Борислав Тодоров Борисов
 7. Лефтер Евстатиев Лефтеров
 8. Димитър Илков Димитров
 9. Галя Георгиева Петрова
 10. Надка Йосифова Костадинова
 11. Силвия Енчева Петкова
 12. Йордан Върбанов Гергов
 13. Петко Колев Петков
 14. Мариела Ангелова Бакотова
 15. Борис Пантелеев Борисов
 16. Йордан Славов Йорданов
 17. Мирослав Иванов Минчев
 18. Петър Йонков Рафаилов
 19. Петър Цветанов Петров
 20. Мариела Георгиева Борисова
 21. Светослав Цанев Славчев
 22. Савелина Иванова Митева
 23. Красимир Цветанов Георгиев
 24. Павлин Василев Камбуров
 25. Мая Йорданова Атанасова
 26. Ангел Божанов Ангелов
 27. Неда Петкова Върбанова
 28. Елка Иванова Атанасова
 29. Любен Илиев Любенов

5. Политическа партия "АТАКА"

 1. Васил Любенов Илиев
 2. Татяна Георгиева Маринова
 3. Милена Живкова Илиева
 4. Анелия Василева Димитрова
 5. Милен Веселинов Тодоров
 6. Петър Гошев Петров
 7. Пламен Йорданов Пеев
 8. Десислава Стефанова Вачкова-Матеева
 9. Игната Ангелова Гешева
 10. Валентин Здравков Стоилов
 11. Ваньо Несторов Русанов
 12. Николай Иванов Деков
 13. Тодор Иванов Кърпаров
 14. Тяню Георгиев Тянев
 15. Йорданка Тодорова Русева
 16. Иван Ламбев Атанасов
 17. Димитър Атанасов Гешев
 18. Станислав Йозов Мариянов
 19. Костадин Петров Велев
 20. Димитър Петров Демостенов
 21. Ангел Гюров Филипов
 22. Иван Димитров Тонков

7. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"

 1. Димитър Божков Ангелов
 2. Елена Иванова Страшилова
 3. Иван Лазаров Филчев

8. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

 1. Петър Игнатов Папазов
 2. Нели Антонова Неделчева-Каменова
 3. Петко Благинов Атанасов

10. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"

 1. Бисер Йорданов Кулинов
 2. Петър Димитров Алексиев
 3. Петър Петров Банчев

11. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

 1. Валери Фильов Николов
 2. Иво Иванов Николов
 3. Емил Костадинов Ферещанов
 4. Вероника Иванова Ранкова-Расимова
 5. Георги Петров Георгиев
 6. Ани Иванова Мекушева
 7. Йордан Апостолов Павлов
 8. Анелия Стоянова Иванова
 9. Марин Янков Златанов
 10. Христо Иванов Фучеджиев
 11. Георги Кръстев Георгиев
 12. Едмонд Венциславов Велев
 13. Румен Иванов Янков
 14. Иван Атанасов Комитов
 15. Георги Николаев Блажев
 16. Димитър Иванов Димитров
 17. Стефка Добрева Стоянова
 18. Иван Трифонов Динков
 19. Слави Димитров Славев

12. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

 1. Васил Ангелов Бандов
 2. Благо Борисов Блажев
 3. Милчо Коев Милев
 4. Елка Любенова Герова
 5. Десислава Христова Кушева

13. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП)

 1. Александър Данаилов Панев
 2. Тодорка Цветанова Гаврилова
 3. Васил Светославов Ганев
 4. Валери Янков Миланов
 5. Пламен Спирдонов Франчешков
 6. Пламен Иванов Върбанов

14. Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"

 1. Тодор Йорданов Тодоров
 2. Иван Христов Спасов
 3. Людмил Димитров Ламбев
 4. Павлин Тодоров Петров
 5. Сашо Драгиев Димитров
 6. Димитър Енчев Йорданов
 7. Стефан Кирилов Горчев
 8. Живко Димитров Илиев
 9. Красимир Минчев Кирилов
 10. Георги Владимиров Ангелов
 11. Николай Атанасов Ангелов

15. Коалиция "ЗА СВИЩОВ (ССД, СДС, БЗНС, ЛИДЕР)":
"СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"

 1. Станислав Петров Благов
 2. Андрей Боянов Захариев
 3. Иван Андреев Бернардов
 4. Стоян Станимиров Проданов
 5. Бойко Симеонов Александров
 6. Христо Николов Попов
 7. Станислав Петров Димитров
 8. Радослав Минчев Габровски
 9. Иван Константинов Динков
 10. Радко Василев Радков
 11. Цветанка Костова Троянова
 12. Генади Русев Иванов
 13. Парашкева Теофанова Григорова
 14. Светлана Йорданова Георгиева
 15. Георги Павлов Манов
 16. Марио Георгиев Якимов
 17. Кирил Димитров Найденов
 18. Тодорка Христова Александрова
 19. Стефан Йосифов Иванов
 20. Татяна Иванова Митева
 21. Камен Енчев Крумов
 22. Марин Николов Крачунов
 23. Веска Христова Илиева
 24. Тодоринка Николаева Атанасова
 25. Йордан Анастасов Митев
 26. Нели Адрианова Великова
 27. Николай Димитров Димитров
 28. Юлиян Атанасов Атанасов
 29. Мая Александрова Хлебарова

16. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

 1. Сабрие Исмаилова Ахмедова
 2. Ялчин Хамидов Салиев
 3. Емел Мехмед Павлоолу
 4. Елиз Диндарова Караманлиева
 5. Калбин Айдънова Юсуфова
 6. Силвия Богданова Салиева
 7. Константин Кралев Пътев
 8. Ниази Бейзатов Низамов
 9. Алпер Еролов Мехмедов
 10. Емил Генчев Антонов
 11. Ибрам Юсеинов Чатмалиев
 12. Милен Емилов Динков
 13. Асен Михайлов Огнянов
 14. Ердинай Османов Юмеров
 15. Христо Йорданов Александров
 16. Айтян Хасанова Шабова
 17. Сеид Ахмедов Шукриев
 18. Нели Руменова Симеонова
 19. Асан Зейнулов Шукриев
 20. Севил Еролова Юсеинова
 21. Кафяна Илиева Иларионова
 22. Сибел Еролова Юсеинова
 23. Пламен Христов Петров
 24. Биргюл Еролова Гьолбунарова
 25. Гюлсевим Аднянова Нуриева
 26. Колю Генков Николов

17. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Люсиен Борисов Митев
 2. Емил Иванов Блажев
 3. Милен Бориславов Илиев
 4. Надежда Веселинова Цанева
 5. Никола Йорданов Николов
 6. Милка Спирдонова Лазарова
 7. Иваничка Димитрова Кънева
 8. Дияна Валентинова Георгиева
 9. Наталия Димитрова Димитрова
 10. Николай Цветанов Марков
 11. Гергана Георгиева Петрова
 12. Валерий Александров Манев
 13. Петър Борисов Петров
 14. Иван Тодоров Петров
 15. Начо Цветанов Мутков
 16. Христо Върбанов Йорданов

18. Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

 1. Димитър Петров Димитров
 2. Асен Петков Асенов

19. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Милен Асенов Манолов
 2. Симеон Минчев Симеонов
 3. Валерий Петров Янков
 4. Теменуга Любенова Нейкова
 5. Ганчо Петков Ламбев
 6. Цанко Найденов Спасовски
 7. Владислав Людмилов Крумов
 8. Милка Гаврилова Томева
 9. Иванка Панайотова Любенова
 10. Валентин Иванов Вачев
 11. Еленка Лазарова Адамова
 12. Димчо Йозов Яков
 13. Антоанета Александрова Ферещянова
 14. Паунка Захариева Костова
 15. Петър Димов Пенев
 16. Соня Кирилова Тодорова
 17. Дориан Красимиров Гайтанджиев
 18. Гошо Ангелов Гошков
 19. Надка Кирилова Стоянова
 20. Петър Симеонов Симеонов
 21. Георги Първанов Георгиев
 22. Атанас Богданов Атанасов
 23. Нели Василева Бонева
 24. Ангел Боянов Иванов
 25. Илиян Христов Илиев
 26. Валя Димитрова Господинова
 27. Милка Христова Маринова
 28. Маринка Димитрова Дикева
 29. Димитър Кънчев Цветков
Независими кандидати
Инициативен комитет БЕДРИ ЮСУФОВ АЛИЕВ

Бедри Юсуфов Алиев

Инициативен комитет ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

Любомир Стефанов Георгиев

Инициативен комитет ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ

Веселин Христов Иванов

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - град София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол
X