Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Върбица

област Шумен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 332.058823529 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
5Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"3
6Политическа партия "ГЕРБ"2
7Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
8Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"2
16Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"8
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Мехмед Хюсеинов Юсуфов
  2. Нурхан Османов Мустафов
  3. Мехмед Сабри Юсуф
  4. Емил Иванов Димов
  5. Радослав Добрев Чалъков
  6. Стоян Георгиев Димитров
  7. Йордан Тодоров Йорданов
  8. Христо Ангелов Татаров
  9. Алайдин Мустафов Алиев
  10. Исмаил Мехмед Мехмед
  11. Фикрет Мустафов Ислямов
  12. Антон Стефанов Христов
  13. Назим Мехмед Хюсеин
  14. Ердинч Ахмедов Исмаилов
  15. Кадир Назиф Хасан
  16. Салих Мустафов Тупев
  17. Бешир Мехмедалиев Беширов