Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2058 - 7.984 7 0.984 1 8=7+1
политическа партия
2 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 824 - 3.197 3 0.197 3=3+0
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 462 - 1.792 1 0.792 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 553 - 2.145 2 0.145 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 485 - 1.882 1 0.882 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 16 -            
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" 21 -            
политическа партия
8 Политическа партия "АТАКА" 118 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 97 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 89 -            
политическа партия
11 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 91 -            
политическа партия
12 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 220 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 172 -            
политическа партия
14 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 49 -            
политическа партия
15 Инициативен комитет
Али Ахмедов Ходжов
84 -            
независим кандидат
16 Инициативен комитет
Едиз Февзиев Герджиков
306 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 5645
 2. Отношението 5645/17 е 332.058824 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 333 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" е равна на 4382.
 8. Квотата на Хеър е 4382/17 = 257.764705882.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - с най-голям остатък 0.984 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" - със следващия най-голям остатък 0.882 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.792 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.